Юридична фірма «Потапенко та Партнери» надає своїм клієнтам широкий спектр юридичних послуг в різних галузях права.

Основні напрямки нашої діяльності компанії – допомога міжнародним і місцевим компаніям у виході на український ринок і їх підтримка, щоденний юридичний супровід бізнес-проектів клієнтів.

Протягом тривалого періоду ми сконцентрувалися на наступних галузях, де маємо найбільш сильні позиції:

 • корпоративне право
 • супровід бізнесу
 • M&A (злиття і поглинання)
 • оподаткування
 • інвестиції
 • іноземні юрисдикції
 • адвокатські послуги
 • цивільне право
 • інтелектуальна власність
 • трудове право
 • міжнародна торгівля
 • договірне право
 • агробізнес,
 • розгляд спорів і судове представництво

 

КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО

Корпоративне право – одна з найбільш популярних на даний момент галузей практики, що включає в себе:

– Створення, реорганізація та ліквідація компаній різних організаційних форм, в тому числі, з іноземним капіталом,

– Корпоративна реструктуризація,

– Розробка і прийняття компаніями внутрішніх корпоративних документів,

– Створення холдингової структури,

– Відкриття філій і представництв,

– Побудова управлінської структури компанії,

– Розробка документів для зберігання комерційної таємниці та конфіденційної інформації,

– Проведення загальних зборів засновників / акціонерів,

– Вирішення корпоративних конфліктів.

У даній області наші юристи мають величезний досвід, що дозволяє вирішувати найскладніші завдання.

 

СУПРОВІД БІЗНЕСУ

Ми використовуємо комплексний підхід в побудові бізнесу наших клієнтів: починаючи від консультування по основних питаннях ведення бізнесу, підготовки і впровадження документації, і закінчуючи практичною правовою допомогою при вирішенні конкретних ситуацій.

Даний напрямок включає в себе консультування клієнтів по комплексних питаннях: оподаткування, укладання та розірвання договорів, відносини з контрагентами та ін.

Клієнту надається допомога в отриманні дозвільних документів в різних державних органах, підготовка документів та отримання ліцензій, сертифікатів і дозволів.

Нами ведеться постійна робота з державними органами та їх посадовими особами за профільним напрямком бізнесу наших клієнтів.

 

M & A (ЗЛИТТЯ І ПОГЛИНАННЯ, КУПІВЛЯ-ПРОДАЖ БІЗНЕСУ)

Наші юристи постійно залучені в процеси покупки-продажу бізнесу в Україні.

Юридичний супровід в даній галузі вкрай важливий, оскільки зачіпає багато питань: фінансування угоди, механізм угоди, можливі втрати після придбання тощо. Відсутність належного юридичного радника в процесах M & A може привести до найгірших наслідків.

Наші юристи здійснюють:

– Участь в попередніх переговорах, підготовка, узгодження і організація підписання протоколу намірів,

– Legal due diligence, так званий «юридичний аудит» об’єкта придбання / продажу,

– Розробка схеми придбання / продажу об’єкта, включаючи питання оподаткування, антимонопольного регулювання, реєстрації прав власності, отримання погоджень на угоду,

– Консультації і надання висновків з податкових і валютних аспектів угоди,

– Аналіз необхідності отримання дозволів і погоджень, отримання необхідних документів,

– Реалізація угоди: підписання угоди, реєстрація прав на об’єкти, зміна менеджменту, проведення реєстраційних процедур, оформлення документів,

– Контроль результатів проведеної операції.

Процедури legal due diligence давно стали невід’ємною частиною кожної угоди. Ми з’ясовуємо юридичний та фактичний статус об’єкта придбання / продажу, наявність всіх необхідних реєстраційних та правовстановлюючих документів, аналізуємо борги та обтяження, правильність оформлення активів, готуємо звіт із рекомендаціями клієнту тощо.

Результати проведення legal due diligence можуть істотно підвищити або знизити вартість об’єкту в залежності від його юридичного стану.

 

ОПОДАТКУВАННЯ

Питання оподаткування є одними з пріоритетних в будь-якій діяльності: торгові операції, придбання бізнесу, фінансування бізнесу тощо. Ми пропонуємо:

– Надання юридичних висновків щодо тих чи інших операцій,

– Податкове супроводження комерційних проектів, проектне фінансування,

– Розробка і практичне впровадження схем з метою легальної оптимізації оподаткування для юридичних та фізичних осіб,

– Зменшення відповідальності за порушення податкового законодавства,

– Супровід податкових перевірок.

– Спори з податковими органами,

– Аналіз бізнес-проектів і окремих угод на предмет оптимізації оподаткування,

 

ІНВЕСТИЦІЇ

Дана галузь включає в себе:

– Реалізація інвестиційних проектів «з нуля»,

– Правовий і податковий аналіз інвестиційного проекту,

– Підготовка дозвільних документів,

– Розробка договорів та інших документів в сфері інвестування,

– Супровід і контроль процесу інвестування,

– Захист прав інвестора у відносинах інвестор-держава та інвестор-партнер,

– Реєстрація іноземних інвестицій,

– Консультування та юридичний супровід угод з нерухомістю, в тому числі підготовка проекту угоди, узгодження проекту угоди, оформлення переходу прав не нерухомість, перевірка законності володіння правами на нерухомість тощо.

 

ІНОЗЕМНІ ЮРИСДИКЦІЇ

Одним із напрямків нашої практики є:

– Консультації з придбання і продажу іноземних компаній,

– Оптимізація агентської, експедиторської і торговельної діяльності з використанням іноземних компаній,

– Реструктуризація бізнесу за допомогою іноземних компаній,

– Фінансування в Україні,

– Відкриття рахунків та управління рахунками,

– Використання міжнародних угод про уникнення подвійного оподаткування,

– Підтвердження резидентного статусу,

Наша компанія тісно співпрацює із іноземними партнерами без посередників.

 

АДВОКАТСЬКІ ПОСЛУГИ

Нами надаються основні види адвокатських послуг:

– Консультації та роз’яснення з правових питань,

– Усні та письмові довідки з питань українського законодавства,

– Підготовка заяв, скарг та інших документів правового характеру,

– Представництво інтересів в судах, органах виконавчої влади, перед громадянами та юридичними особами,

– Правове забезпечення діяльності підприємств і підприємців,

– Надання правової допомоги в кримінальному процесі.

Клієнт може передати адвокату документи на зберігання, які згідно закону не можуть бути оглянуті або вилучені без згоди адвоката. Адвокату гарантується збереження адвокатської таємниці, він не може бути допитаний із питань  співпраці з клієнтом.

 

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

Ми готові запропонувати Вам широкий спектр послуг в галузі цивільного права:

– Консультування з питань прав власності,

– Консультування з специфічним об’єктам цивільних прав (цінні папери, транспортні засоби, нематеріальні блага),

– Укладання контрактів,

– Захист прав особистості,

– Договірна відповідальність,

– Відповідальність за порушення прав споживачів.

 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Успішне ведення бізнесу можливо тільки при повному захисті інтелектуального капіталу клієнта. У зв’язку з цим ми надаємо наступні послуги:

– Реєстрація знаків для товарів і послуг (ТМ), авторських прав, промислових зразків, патентів,

– Аналіз правових ситуацій у відносинах клієнта як учасника і як власника об’єктів інтелектуальної власності,

– Підготовка і реалізація схем захисту прав інтелектуальної власності,

– Представництво інтересів клієнта в державних органах, що здійснюють управління в галузі інтелектуальної власності, а також в судах,

– Розробка авторських (ліцензійних) договорів на різні об’єкти авторських прав (театральна постановка, твори мистецтва тощо),

– Правове забезпечення організації шоу,

– Реєстрація прав інтелектуальної власності.

 

ТРУДОВЕ ПРАВО

Успіх будь-якої компанії будується на її співробітниках. У зв’язку з цим правильне оформлення відносин з працівниками – запорука прозорих відносин і страховка на випадок виникнення труднощів. Ми готові надати повний спектр послуг в галузі трудового права:

– Консультування роботодавців і працівників з питань працевлаштування та трудових відносин,

– Розробка трудових договорів і контрактів, внутрішніх положень та інструкцій з урахуванням специфіки діяльності компанії,

– Судове та позасудове вирішення трудових спорів,

– Отримання дозволів на працевлаштування для іноземних громадян, продовження дозволів,

– Питання реорганізації компаній і звільнення персоналу.

 

МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ

В області міжнародної торгівлі наші юристи готові допомогти клієнтам у наступних питаннях:

– Структурування торговельних операцій,

– Консультування клієнтів з питань застосування Інкотермс,

– Підготовка зовнішньоекономічних контрактів,

– Консультування з питань проходження митних процедур, застосування митних пільг, сплати митних платежів, відповідальності за порушення митного законодавства та інших питань.

 

ДОГОВІРНЕ ПРАВО

Ця галузь займає великий обсяг нашої роботи, вона включає:

– Розробка пакету договорів та інших документів для ведення конкретного виду бізнесу,

– Розробка ексклюзивних проектів договорів, не передбачених законодавством,

– Перевірка проектів договорів, запропонованих клієнтам їх партнерами, внесення пропозицій щодо їх зміни,

– Підтримка клієнтів під час переговорів з партнерами,

– Побудова в компанії системи обліку та правильного ведення договірної роботи,

– Контроль за виконанням договорів,

– Підготовка претензій та відповідей на претензії.

Фірма має значний досвід в сфері юридичної експертизи угод купівлі-продажу, оренди, міни, поставки, агентських угод, угод про організацію транспортно-експедиторської діяльності та інших.

 

АГРОБІЗНЕС

Практично із започаткування нашої компанії ми обслуговуємо клієнтів в аграрному секторі і надаємо їм такі послуги:

– Консультування з питань оренди земельних ділянок, їх оформлення, зміни і реєстрації прав на землю,

– Консультування з майнових питань діяльності аграрних компаній, розпаювання майна, оформлення активів,

– Супроводження договірної діяльності аграрних компаній (розробка специфічних договорів, претензійна робота тощо),

– Перевірка правильності оформлення активів на компанії,

– Перевірка існуючого земельного фонду компаній, правильності оформлення прав оренди землі, надання висновків,

– Передпродажна перевірка аграрних компаній, підготовка до продажу і його супроводження.

 

РОЗГЛЯД СПОРІВ І СУДОВЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО

Практика розгляду спорів включає:

– аналіз боргів клієнтів і їх контрагентів, надання висновків і рекомендацій щодо структурування і зменшення заборгованості,

– участь в переговорах із боржниками, розробка варіантів узгодження спірних ситуацій,

– організація претензійної роботи,

– підготовка і подача судових позовів, судове представництво в усіх судах України,

– супроводження виконання рішень судів.

На кожному із переліку послуг йде наступна розшифровка, яка має розкриватися при натисканні (ЯК В РОЗДІЛІ «ПОРТФОЛІО» на сайті-зразку) на відповідний напрямок